Sağlık Finans Yönetimi

Sağlık politikalarının değişmesi ve sağlık hizmetlerinin sunumunda özel kesimin daha fazla rol almaya başlaması ile birlikte yönetim anlayışı değişmeye başlamıştır.
Sağlık hizmetlerinin yönetimi birden fazla disiplinin bir araya geldiği tam rekabet koşullarının geçerli olduğu bir alandır. Bu alanda
Bütçe, maliyet muhasebesinin ve finans yönetiminin etkili olduğu bir mali yönetime,
Yaklaşık onun üzerinde ayrı uzmanlık gerektiren insan kaynaklarının ve süreçlerinin yönetimine,
Tanıtım ve müşteri kaynağının yönetimine ihtiyaç göstermektedir.
Yaklaşık 20 yıldır Akademik düzeyde birçok özel hastanesinin kuruluşu ve yönetilmesini gerçekleştirmiş olarak yeni oluşumumuzda deneyimlerimizi sağlık kuruluşlarına sunma sorumluluğunu üstlenmekteyiz.